Воден филтър

 

AQUAFILTER

АКВАФИЛТЪР

Водният филтър позволява незабавно дейонизиране на водата. С възможност за автоматично свързване към автоклава.

Водният филтър е най-новият дейонизатор, способен да намали минералите във водата. Резултатът е отлично пречистена/дейонизирана вода за снабдяване на автоклавите с пара. Тя е базирана на принципа на обмяна на йони, който осигурява много чиста вода, с което се избягва отлагането във вътрешността на камерата или върху стерилизираните инструменти. Специфичната структура на водата е в съответствие със стойността/нормата, препоръчвана от EN 13060 (по-малко от 15 S/cm). Една специфична проба отбелязва параметъра, определен от нормата и сигналите с визуална (червена) аларма, когато качеството на водата вече не е приемливо.
Но истинскотото преимущество на водния филтър се основава преди всичко на възможността да бъде директно инсталиран към системата за водоснабдяване (с бърза фронтална свръзка) и към юнита.
Нещо повече, един специфичен кит позволява снабдяването на различни модели и класове автоклави, благодарение на воден пистолет.

Капацитет от 1l в минута, което улеснява максимално снабдяването с вода за процеса на автоклавиране.

Размери:

320х415х180 mm (LxHxD);

Тегло: 5.3 kg

            

 

Created by Уеб дизайн и решения за електронна търговия - Казанлък Медиа Груп ООД KMGroup