списание Dental Review

Списание "Dental Review" е
най-авторитетното и луксозно изданиe в областта на денталната медицина в България.

Публикациите на чуждестранни и български автори намират широк отзвук както в научната общност, така и сред общопрактикуващите лекари по дентална медицина. Списанието съдържа различни раздели, в които се публикуват новости от областта на възстановителната дентална медицина, оралната хирургия, имплантологията, пародонтологията, зъботехниката.

За разглеждане онлайн, моля кликнете върху изображението.


            

              Брой 1                                    Брой 2 


 

       

              Брой 3                                     Брой 4


 

     

                 Брой 5                                             Брой 6

 

Водещ критерий при избор на статиите е актуалния поглед върху проблемите на отделните раздели, иновационнитe решения и практическитe съвети, насочени към обогатяване на ежедневната практика. Специално внимание изданието обръща на българските автори. Разделът "Българска дентална медицина" представя конкретни клинични решения и оригинални научни разработки и търсения на водещи български специалисти в областта на денталната медицина. Целта на раздела е да покаже високото ниво на българската дентална медицина и да стане мост между научната общност и ежедневно практикуващите дентална медицина.

Лекарите по дентална медицина не ограничават своето развитие само в професионалното поприще. Целта на раздела "Dental Review интервю" е да покаже колко богат е духовният свят на зъболекарите.

Водени от желанието да направим съдържанието на списанието по-достъпно за читателите, представяме електронната версия на списание "Dental Review".

 

 

Created by Уеб дизайн и решения за електронна търговия - Казанлък Медиа Груп ООД KMGroup