BOTISS DENTAL, със седалище в Берлин (Германия), е водещ производител на биоматериали за костна и мекотъканна регенерация с приложение в оралната хирургия, имплантологията, краниомаксилофациалната хирургия и пародонтологията. Компанията се фокусира както върху разработването на нови продукти, така и върху клиничните проучвания.

Показване на 1–12 от 14 резултата

 • TITAN PIN SET - Зъболекарски инструменти от UlraDental

  TITAN PIN SET

  Още
 • Maxresorb® - Дентално депо UltraDental

  Jason® fleece

  Резорбируема колагенова мембрана със спонгиозна структура

  Още
 • Collacone® max - Стоматологични материали UltraDental

  collacone® max

  Биомиметичен материал, наподобяващ естествена кост по състава си от колаген и хидроксиапатит

  Още
 • Bone Ceramic от Ultradental

  Bone Ceramic

  Синтетичен костновъзстановителен материал с отлични качества

  Още
 • Тъканно-възстановителни материали - Emdogain

  Emdogain

  За възстановяване на увредените твърди и меки тъкани вследствие на пародонтално заболяване

  Още
 • PrefGel - Зъболекарски материали от UltraDental

  PrefGel

  24% EDTA с рН 6.7 за кондициониране на кореновата повърхност

  Още
 • Cerabone® - Стоматологични материали UltraDental

  cerabone®

  Хидросилапатит от животински произход

  Още
 • Maxresorb® - Дентални материали UltraDental

  maxresorb®

  Синтетичен остеокондуктивен костновъзстановителен материал (60% НА и 40% beta-TCP)

  Още
 • Maxresorb® - Стоматологични материали UltraDental

  maxresorb® inject

  Синтетичен пастообразен костозаместителен материал (60% НА и 40% beta-TCP)

  Още
 • Maxresorb® - Дентални материали и инструменти UltraDental

  mucoderm®

  Мекотъканен трансплантат

  Още
 • Maxresorb® - Зъболекарски материали UltraDental

  collacone®

  Резорбируем колагенов конус

  Още
 • Jason Membrane Family - Стоматологични материали и инструменти UltraDental

  Jason® membrane

  Перикардна колагенова мембрана за направлявана костна/тъканна регенерация

  Още