Търсене

За нас

Ultradental LTD

Ние сме екипът на най-динамично развиващата се фирма, предлагаща продукти и консумативи за лекарите, практикуващи дентална медицина.

УЛТРАДЕНТАЛ ООД гради авторитета си както с висококачествените продукти, които предлага, така и с професионалното си отношение и личната си ангажираност към всеки конкретен въпрос на клиент.

В нашата продуктова гама ще намерите изделията на водещи европейски, американски и японски компании:

  • имплантологичните системи на STRAUMANN и NEODENT;

 

  • протетичните компоненти на MEDENTIKA;

 

  • продуктите за косто- и мекотъканна регенерация на BOTISS DENTAL;

 

  • денталните инструменти на AESCULAP DENTAL;

 

  • възстановителните материали за консервативно зъболечение на TOKUYAMA DENTAL;

 

  • висококачествените юнити за пиезо хирургия и орална имплантология на SILFRADENT;

 

  • високоенергийните и диодни лазери на ELEXXION;

 

  • увеличителните хирургични лупи, предпазни очила и шлемове на UNIVET.

В условията на засилена конкуренция на пазара, отчитайки нуждите и очакванията на клиентите, ние оценяваме, че стабилно развитие на УЛТРАДЕНТАЛ ООД е възможно чрез предлагане на качествени медицински консумативи за денталната медицина.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

Стратегия на фирмата е да се прави прецизен подбор на продуктите и да се предпочете продукт, който създава у клиента сигурност в качеството му.

 

В основата на политиката по качеството са заложени следните приоритетни области:
  • Все по-пълно удовлетворяване на потребностите и изискванията на клиентите и на другите заинтересовани страни;

 

  • Овладяване и минимизиране на въздействието на идентифицираните рискове;

 

  • Управление на рисковете и възможностите по начин, носещ максимална полза на фирмата;

 

  • Вземане на оперативни решения, основани на факти, за постигане на баланс между параметрите желано/възможно;

 

  • Поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001;

 

  • Доставяне на качествени продукти с гарантиран от производителите произход и с доказана СЕ марка;

 

  • Осигуряване на необходимите ресурси за постигане на определените цели, свързани с цялостната дейност на фирмата.

 

  • Опредляне и прецизно овладяване на последователността и връзките между всички процеси чрез прилагане на системен подход за тяхното управление;

 

  • Прилагане на действия за набиране на информация за протичането на процесите, за постигане на съответствие с изискванията на клиентите и на заинтересованите страни, за анализ на ефикасността на системата за управление на качеството с цел реализиране на непрекъснати подобрения.

 

  • Спазване на приложимите български и европейски закони, нормативни уредби и стандарти;

УЛТРАДЕНТАЛ ООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008

Certificate № 29239/13/S с цел утвърждаване и усъвършенстване качеството на услугите, които фирмата предлага, както и постигане на пълна удовлетвореност от страна на клиентите.

ISO 9001:2008 Certificate № 29239/13/S

Ние, като екип, заставаме с личното си участие и отговорност за изпълнението на политиката по качеството и утвърждаването на фирмата като водещ доставчик на медицински консумативи за денталните практики.

Нашата цел е постоянно развитие и обогатяване на продуктите и услугите, които предлагаме. Наши клиенти са специалистите, осъзнали, че качеството има своя цена, но и че доброто качество е безценно преимущество в ежедневните предизвикателства на практиката.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
Рег. No IV-р-т / МИ 001 / 03.08.2007

 

Нашият екип
Петя- екип на UltraDental
Петя Танациева
Управител
Венцислава - екип на UltraDental
Венцислава Георгиева
Продуктов мениджър
Васил - екип на UltraDental
Васил Стаменов
Продуктов мениджър