Търсене

За нас

Ultradental LTD

Ние сме екипът на най-динамично развиващата се фирма, предлагаща продукти и консумативи за лекарите, практикуващи дентална медицина.

УЛТРАДЕНТАЛ ООД гради авторитета си както с висококачествените продукти, които предлага, така и с професионалното си отношение и личната си ангажираност към всеки конкретен въпрос на клиент.

В нашата продуктова гама ще намерите изделията на водещи европейски, американски и японски компании:

 • имплантологичните системи на STRAUMANN и NEODENT;
 • протетичните компоненти на MEDENTIKA;
 • продуктите за косто- и мекотъканна регенерация на BOTISS DENTAL;
 • денталните инструменти на AESCULAP DENTAL;
 • възстановителните материали за консервативно зъболечение на TOKUYAMA DENTAL;
 • висококачествените юнити за пиезо хирургия и орална имплантология на SILFRADENT;
 • високоенергийните и диодни лазери на ELEXXION;
 • увеличителните хирургични лупи, предпазни очила и шлемове на UNIVET.

В условията на засилена конкуренция на пазара, отчитайки нуждите и очакванията на клиентите, ние оценяваме, че стабилно развитие на УЛТРАДЕНТАЛ ООД е възможно чрез предлагане на качествени медицински консумативи за денталната медицина.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Стратегия на фирмата е да се прави прецизен подбор на продуктите и да се предпочете продукт, който създава у клиента сигурност в качеството му.

В основата на политиката по качеството са заложени следните приоритетни области:
 • Все по-пълно удовлетворяване на потребностите и изискванията на клиентите и на другите заинтересовани страни;
 • Овладяване и минимизиране на въздействието на идентифицираните рискове;
 • Управление на рисковете и възможностите по начин, носещ максимална полза на фирмата;
 • Вземане на оперативни решения, основани на факти, за постигане на баланс между параметрите желано/възможно;
 • Поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001;
 • Доставяне на качествени продукти с гарантиран от производителите произход и с доказана СЕ марка;
 • Осигуряване на необходимите ресурси за постигане на определените цели, свързани с цялостната дейност на фирмата.
 • Опредляне и прецизно овладяване на последователността и връзките между всички процеси чрез прилагане на системен подход за тяхното управление;
 • Прилагане на действия за набиране на информация за протичането на процесите, за постигане на съответствие с изискванията на клиентите и на заинтересованите страни, за анализ на ефикасността на системата за управление на качеството с цел реализиране на непрекъснати подобрения.
 • Спазване на приложимите български и европейски закони, нормативни уредби и стандарти;

УЛТРАДЕНТАЛ ООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015

Certificate № 29239/13/S с цел утвърждаване и усъвършенстване качеството на услугите, които фирмата предлага, както и постигане на пълна удовлетвореност от страна на клиентите.


ISO 9001:2015 Certificate № 29239/13/S

Ние, като екип, заставаме с личното си участие и отговорност за изпълнението на политиката по качеството и утвърждаването на фирмата като водещ доставчик на медицински консумативи за денталните практики.

Нашата цел е постоянно развитие и обогатяване на продуктите и услугите, които предлагаме. Наши клиенти са специалистите, осъзнали, че качеството има своя цена, но и че доброто качество е безценно преимущество в ежедневните предизвикателства на практиката.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
Рег. No IV-р-т / МИ 001 / 03.08.2007

Нашият екип
Петя- екип на UltraDental
Петя Танациева
Управител
Венцислава - екип на UltraDental
Венцислава Георгиева
Продуктов мениджър
Васил - екип на UltraDental
Васил Стаменов
Продуктов мениджър